Водеща фирма производител на хидравлични мини агрегати и компоненти.

Калкулатор

Изчисляване на хидравличните електрически елементи


Можете да изчислите необходимата мощност на двигателя за вашата хидравлична система в тази секция.
Моля, имайте предвид, че изчисленията са за един цилиндър, който се движи хоризонтално или вертикално.

Диаметър на отвора на цилиндъра
(cm)
ход на цилиндъра
(cm)
време
(s)
натоварване
(kg)

Резултат

 • Област на буталата
  0 cm2
 • Скорост
  0 cm/s
 • Обемен дебит
  0 L/min
 • Налягане
  0 bar
 • Електрическа мощност на двигателя
  0 kW