Водеща фирма производител на хидравлични мини агрегати и компоненти.

Електрически двигатели